Paušální daň z příjmu pro rok 2021 je v platnosti. Přihlašovat se k ní je možné nejpozději do 11.1.2021.

Pokud nakoupíte lihoviny v jiném členském státě EU a chystáte se je prodávat v České republice, měli byste vědět, že máte povinnost zaregistrovat se ke spotřební dani. Spotřební daň spravuje celní úřad, který provádí i kontroly a v případě, že nemáte vyřízené vše potřebné, Vám takový alkohol zabaví bez náhrady škody.

Od 1.7.2020 se letos už po třetí přeřazují některé služby z 15% sazby do 10% sazby DPH. K vodnému, stočnému a stravovacím službám se tak připojí například vstupenky na fotbalová utkání a další.

Identifikovanou osobou se stanete pokud jste podnikatel - neplátce DPH v České republice a nastane následující situace: