Ubytovací služby nebo pronájem?

08.07.2020

Rozdíl mezi ubytovací službou a pronájmem

Za ubytovací služby se považuje poskytnutí nemovitosti na krátkodobý pobyt většinou za účelem rekreace nebo pracovní cesty v časovém horizontu dnů/týdnů. Dalším znakem ubytovacích služeb jsou doplňkové služby jako například úklid, poskytnutí a výměna ložního prádla, snídaně apod. Mezi ubytovací služby patří nejen hotely, penziony, apartmány, chalupy ale také poskytnutí ubytování v rodinných domech nebo bytech přes Airbnb. Při poskytování ubytování musí navíc podnikatel odvádět také místní poplatky obci.

Na druhou stranu pronájem je poskytnutí nemovitosti dlouhodobějšího charakteru (měsíce/roky) za účelem bytových potřeb nájemce. Pronajímatel se nestará o běžný úklid a údržbu.

Živnost

Na poskytování ubytovacích služeb musí mít fyzická osoba živnost volnou. Na pronájem nemovitosti se povinnost mít živnost nevztahuje.

Daně

U ubytovacích služeb se řídíme příjmy ze samostatné činnosti podle §7 ZDP a můžeme uplatnit buď skutečné výdaje, nebo paušální výdaje ve výši 60% z celkových příjmů z této činnosti. (nejvýše však 1 200 000 Kč). Příjmy z této činnosti podléhají odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

Základ daně z pronájmu (§9 ZDP) určíme buď odečtením skutečných výdajů nebo také využijeme paušálních výdajů, tentokrát ve výši 30% z celkových příjmů. (maximálně 600 000 Kč). Příjmy z pronájmu nepodléhají odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

Pokud by bylo ubytování poskytováno pouze příležitostně, danili bychom podle §10 ZDP - ostatní příjmy. V takovém případě určíme základ daně odečtením skutečných výdajů. Paušální výdaje v této situaci nemůžeme použít. Zároveň se na příjmy z této činnosti nevztahují odvody na sociální a zdravotní pojištění.

DPH

V případě ubytovacích služeb se po překročení obratu za 12 po sobě následujících měsíců 1000 000 Kč stává podnikatel plátcem DPH. Od 1.7.2020 platí pro ubytovací služby 10% sazba daně z přidané hodnoty.

Pokud by však měla fyzická osoba příjmy pouze z pronájmu a překročila by výše uvedený obrat, plátcem DPH by se přesto nestala