Identifikovaná osoba

26.06.2020

Identifikovanou osobou se stanete pokud jste podnikatel - neplátce DPH v České republice a nastane následující situace:

  • Přijmete službu s místem plnění v ČR od osoby neusazené v ČR - například reklama na Facebooku, Googlu, montážní práce od zahraničního subjektu
  • Nakoupíte zboží z jiného členského státu EU a toto zboží je předmětem DPH
  • Poskytnete službu s místem plnění mimo ČR
  • Poskytnete službu v rámci režimu jednoho správního místa

Jaké máte povinnosti, pokud u Vás jedna z výše uvedených situací nastane?

  • Do 15 dnů od rozhodné skutečnosti musíte podat přihlášku k registraci k DPH (nemusíte ji podávat elektronicky) 
  • Vedení evidence vztahující se k DPH - výdaje, příjmy za poskytnuté služby. Vedení této evidence nemá žádnou určenou formu a záleží jen na Vás jak ji povedete. Musí z ní být ale možné sestavit daňové přiznání
  • Zdaňovací období pro identifikované osoby je kalendářní měsíc. Do 25. dne následujícího měsíce musíte podat daňové přiznání k DPH (stejně jako přihlášku k registraci ani daňové přiznání nemusíte podávat elektronicky) a do 25.dne daň také zaplatit. Pokud Vám některý měsíc vychází daň nulová daňové přiznání nepodáváte. (například jste daný měsíc neměli reklamu na Facebooku)
  • Souhrnné hlášení - podává identifikovaná osoba, která poskytla službu s místem plnění v jiném členském státě. Souhrnné hlášení se na rozdíl od daňového přiznání podává pouze elektronicky. Pokud jste poskytli pouze takovou službu, nemusíte za daný měsíc podávat daňové přiznání, ale pouze souhrnné hlášení.
  • Identifikovaná osoba nemá nárok na odpočet DPH, proto je u některých subjektů výhodné stát se dobrovolným plátcem DPH a uplatnit nárok na odpočet. 
identifikovaná osoba
identifikovaná osoba