Facebook, Booking, Airbnb, Google Ads,….Co mají společného?

13.07.2020

Všechno jsou to služby ze zahraničí a týká se jich DPH. Pozor, i v případě, že nejste plátci DPH, máte povinnost DPH z těchto služeb uhradit. Pojďme si to vysvětlit.

V případě, kdy si platíte reklamu na Facebooku nebo na Google Ads jako soukromá osoba - nepodnikatel, žádné povinnosti ohledně DPH se na Vás nevztahují.

Pokud ale reklamu používáte pro svou ekonomickou činnost, nebo poskytujete ubytování přes Booking a Airbnb, situace se pro Vás mění. Nakupujete totiž službu od subjektu neusazeného v tuzemsku. Poznáte na faktuře - sídlo ani provozovna není v České republice (například Facebook má sídlo v Irsku).

A jak tedy postupovat?

V téhle chvíli můžou nastat dvě možnosti.

  • Jste podnikatel - neplátce DPH

Pokud podnikáte - nejste plátce DPH a nakoupíte službu ze zahraničí - máte povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba. (více o tom, jak se registrovat, jakým způsobem podávat daňové přiznání k DPH, jak uhradit, termíny atd. najdete v článku Identifikovaná osoba). Přijde Vám faktura například na částku 1200,-, z této částky musíte v České republice uhradit DPH 21 %. Jako identifikovaná osoba nemáte nárok na odpočet DPH. Celkově Vás tedy služba bude stát 1452,-. Pro tuzemská plnění zůstáváte nadále neplátcem DPH.

  • Jste podnikatel - plátce DPH

Do svého daňového přiznání k DPH zahrnete i faktury ze zahraničních služeb. Nikde dál se registrovat nemusíte. Na rozdíl od identifikované osoby máte nárok na odpočet DPH.

Sankce ze strany finanční správy

Je důležité věnovat pozornost tomu, kde má dodavatel služby své sídlo. Pokud se Vám stane, že se budete registrovat k identifikované osobě později, než Vám nastala povinnost, nemusíte se bát sankcí ze strany finanční správy, pokud však doplatíte v rozumné době i DPH, které jste neuhradili. V případě, že Vás finanční správa sama vyzve k registraci, může Vám vyměřit penále nebo úroky z prodlení.