Dohoda o provedení práce s výdělkem do 10000Kč/měsíc

23.07.2020

Chcete zaměstnat brigádníka na DPP s výdělkem do                      10 000 Kč/měsíc? Tyhle 3 věci udělejte, aby Vás případná kontrola nezaskočila.

1. Zaregistrujte se na finančním úřadu jako plátce daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou a plátce daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. S tím Vám také vzniká povinnost za daný rok podat na finanční úřad Vyúčtování srážkové daně a Vyúčtování zálohové daně.

2. Dnem uzavření dohody o provedení práce Vám vzniká povinnost platit zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Oznámení o vzniku pojištění provedete prostřednictvím elektronického formuláře pro přihlášení u Kooperativy. Při zaměstnávání pouze na DPP do 10 000 Kč se platí čtvrtletní pojistné 100 Kč (neomezený počet uzavřených DPP).

3. Uzavřete písemnou smlouvu o DPP, kde bude uveden popis činnosti, kterou bude zaměstnanec vykonávat a doba na kterou se dohoda o provedení práce uzavírá (odpracovat může zaměstnanec max. 300 hodin za rok). Ostatní náležitosti smlouvy záleží na Vás.

Brigádník Vám může podepsat "růžový" formulář - Prohlášení poplatníka daně z příjmu. Pokud podepíše, uplatní si slevu na dani. Pokud nepodepíše, například protože má prohlášení na dané období podepsané u jiného zaměstnavatele, slevu na dani neuplatní a ze mzdy mu bude sražena daň 15 %.

V případě vyššího výdělku než 10 000 Kč/měsíc už se Vás budou týkat další povinnosti, a to placení sociálního a zdravotního pojištění.